Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar, via het aanmeldformulier dat u hier kunt bekijken en downloaden. U kunt het formulier ook aanvragen bij de conciërge of administratie van de school.
Na aanmelding ontvangt u bericht van de administratie over de ontvangst van de aanmelding en de verdere procedure.

Een afspraak met de intern begeleider voor een intakegesprek gaat altijd vooraf aan de definitieve inschrijving. Pas na aanmelding en een intakegesprek kunnen wij samen met u beoordelen of wij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. Dat doen wij aan de hand van ons ondersteuningsprofiel (zie website). Wanneer wij uw kind kunnen inschrijven, ontvangt u via de administratie een bevestiging van inschrijving en de vervolgprocedure.

Indien we overeenkomen dat we niet voldoende tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsvraag van uw kind, dan zoeken wij – samen met u – een passende ondersteuningsoplossing of een andere school die de zorg wel kan bieden. Zo krijgt uw kind altijd de ondersteuning die het beste bij hem of haar past.

We hebben goed contact met de voorschoolse voorziening, de school van herkomst of andere instelling voor een goede overdracht. Indien nodig vragen wij u specifieke om toestemming zodat we goed voorbereid zijn en het juiste onderwijs aanbod kunnen bieden.

 

Starten

Heeft u bericht ontvangen dat uw kind kan worden geplaatst, dan kan uw zoon/dochter vlak na zijn of haar vierde verjaardag starten. De verjaardag wordt nog op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf gevierd.

I.v.m. een veilige en prettige start zijn er uitzonderingen:
  • Voor de zomer- of kerstvakantie jarig? De drukke periode rondom Sinterklaas en Kerst en voor de zomervakantie is voor de meeste kinderen geen prettige tijd om te wennen. Het is belangrijk om vertrouwen op te bouwen voor u, uw kind en de leerkracht. We laten daarom in deze drukke periode geen leerlingen starten.
    • Wordt uw kind in december vier jaar, dan start het dinsdag na de kerstvakantie.
    • Wordt uw kind in de laatste 6 schoolweken vier jaar, dan komt het na de zomervakantie.
    • Wanneer de groepsgrootte boven de 30 leerlingen uitkomt, wordt er in juni en juli niet meer ingestroomd door 4 jarigen.
    • Na de herfst-, kerst-, carnaval- of meivakantie start uw kind op dinsdag.
  • Direct na de zomervakantie jarig? Kinderen die maximaal 10 dagen na de zomervakantie jarig zijn, starten op de eerdere schooldag van het nieuwe jaar.
 

Kennismaken

Voor de vierde verjaardag kan uw kind in overleg met de leerkracht 2 dagdelen starten om enigszins vertrouwd raken met de nieuwe omgeving. Met uitzondering van de periode voor de zomervakantie. Kinderen die meteen na de zomervakantie starten en binnen 10 dagen na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen de laatste woensdag voor de zomervakantie om 14.15 uur kennismaken met de leerkracht en de nieuwe klas. Zie ook Procedure van aanmelden en inschrijven van 4 jarigen. Klik op kwaliteitskaart