Aanmelden

                                                         Klik hier: Voor een snelle inkijk in de procedure

 

Rondleiding en kennismaking     

Na de kerstvakantie informeren we via de weekkrant en posters in het dorp over de informatieavond en opendag op onze school. Ook staan de data gepland in de jaarplanning. 

U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar, via het aanmeldformulier dat u hier kunt bekijken en downloaden. U kunt het formulier ook aanvragen bij de conciërge of administratie van de school.
Na aanmelding ontvangt u bericht van de administratie over de ontvangst van de aanmelding en de verdere procedure.


Starten

Heeft u bericht ontvangen dat uw kind kan worden geplaatst, dan kan uw zoon/dochter vlak na zijn of haar vierde verjaardag starten. De verjaardag wordt nog op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf gevierd.

I.v.m. een veilige en prettige start zijn er uitzonderingen:
  • Voor de zomer- of kerstvakantie jarig? De drukke periode rondom Sinterklaas en Kerst en voor de zomervakantie is voor de meeste kinderen geen prettige tijd om te wennen. Het is belangrijk om vertrouwen op te bouwen voor u, uw kind en de leerkracht. We laten daarom in deze drukke periode geen leerlingen starten.
    • Wordt uw kind in december vier jaar, dan start het dinsdag na de kerstvakantie.
    • Wordt uw kind in de laatste 6 schoolweken vier jaar, dan komt het na de zomervakantie.
    • Wanneer de groepsgrootte boven de 30 leerlingen uitkomt, wordt er in juni en juli niet meer ingestroomd door 4 jarigen.
    • Na de herfst-, kerst-, carnaval- of meivakantie start uw kind op dinsdag.
  • Direct na de zomervakantie jarig? Kinderen die maximaal 10 dagen na de zomervakantie jarig zijn, starten op de eerdere schooldag van het nieuwe jaar.

Kennismaken

In overleg met de leerkracht start uw kind met 2 dagdelen om enigszins vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Kinderen die na de zomervakantie starten krijgen voorafgaand in één van de twee laatste schoolweken een korte kennismaking met de juf en de nieuwe leerlingen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.