Kwaliteitskaarten

Sinds 2019 werken wij aan een nieuwe kwaliteitsaanpak. De huidige planperiode 2019-2023 zullen wij alle regels, routines en afspraken stap voor stap vastleggen in kwaliteitskaarten. Daarnaast zijn er enkele protocollen op stichtingsniveau of vanuit externe organisaties.

I.v.m. corona zullen alle PO adviezen en richtlijnen leidend zijn. Omdat dit van ‘tijdelijke’ aard is, zijn niet alle aanpassingen in de kwaliteitskaarten en protocollen opgenomen maar worden de richtlijnen als zodanig wel gevolgd en gehandhaafd.