Leerlingenraad

De Regenboog heeft een actieve leerlingenraad, die bestaat uit 8 leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Ze praten met leerkrachten, directie en zelfs met de burgemeester over wat er anders of beter kan. Ook houden ze in de gaten of alle leerlingen het nog wel leuk vinden op school en of iedereen zich veilig voelt.

In een leerlingenraad zitten kinderen van groep 5 t/m 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Klik hier voor meer informatie.
 

Wie zitten in de leerlingenraad?

Elk jaar worden er nieuwe leerlingen gekozen uit de groepen 5 en 7. Dit jaar zullen ​deelnemen aan de leerlingenraad:
  • Wies vd. Bolt (5a)
  • Joosje Tas (5b)
  • Lana vd. Linden (6a)
  • Vik Geurts v. Kessel (6b)
  • Tijn Linders (7a)
  • Joep Schoppema (7b)
  • Femke Manders (8a)
  • Guus Voet (8b)
 

Hoe werkt de leerlingenraad?

Deze leerlingen vragen in de eigen klas welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep.

Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school. Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Een aantal keren met de directeur op maandag onder schooltijd en een aantal keren zelfstandig na schooltijd op woensdag. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg. In de groepen 5 t/m 8 worden twee kinderen per leerjaar gekozen die dat jaar voor hun klas in de leerlingenraad zitten.

In deze leerlingenraad wordt een voorzitter en een notulant gekozen. De notulant schrijft alles op wat er besproken wordt. Ná de vergadering gaan alle leden in hun eigen klas verslag uitbrengen van wat er besproken is. Belangrijke uitgangspunten zijn: de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren de leerlingen inspraak geven de leerlingen democratie laten ervaren de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken: ervaringen met de TOM principes het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein bevindingen bij het gebruik van lesmethoden allerhande activiteiten die in of buiten de les passen regels op school.