Missie en Visie

Onze missie

Doelgericht en met plezier werken wij samen op een kleurrijke manier.

 

Onze visie op leren

De inzichten die wij hebben op leren en van waaruit wij handelen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daaruit blijkt:
 • Je leert eerst kennis en daarna vaardigheden
 • De leerkracht staat centraal
 • Je leert levenslang
 • Iedereen leert nagenoeg op dezelfde manier.
 

Onze visie op onderwijs aan kinderen

Als je onze school na 8 jaar verlaat dan:
 • Heb je voldoende kennis en vaardigheden in je rugzak om de stap naar het voortgezet onderwijs te maken;
 • Heb je geleerd om in gesprek te gaan over je persoonlijke leerdoelen en weet je hoe je een plan moet maken om je doelen te bereiken;
 • Heb je geleerd om actief mee te denken en mee te doen om je eigen leerproces te presenteren;
 • Heb je geleerd om je eigen kwaliteiten in te zetten zodat je kunt samenleven met anderen en je omgeving;
 • Heb je geleerd te onderzoeken wat je kan en wat je wil en neem je de verantwoordelijkheid dit te bereiken.
 

Onze eigenwaarden

 • Kleurrijk: we accepteren dat we allemaal anders zijn, daarom is iedereen welkom.
 • Respect: we hebben respect in ons denken en handelen; voor onszelf, de ander en de wereld om ons heen.
 • Veelzijdig: we willen iedereen een passend en krachtige leeromgeving bieden.
 • Eigentijds: we willen continu verbeteren vanuit persoonlijk leiderschap op alle niveaus.
 

Onze beloften aan jou en aan jouw ouders

​Bij ons op school:
 • Krijg jij de aandacht en de zorg die je nodig hebt om te ontwikkelen;
 • Mag jij jezelf zijn, voel je je thuis en mag je fouten maken;
 • Werken gemotiveerde leerkrachten en leerlingen die zich inzetten om met elkaar te leren;
 • Praten en werken wij op een professionele manier samen;
 • Speel, werk en leer jij in een uitdagende leeromgeving.