Beslisboom

Door Corona ziet het schooljaar er anders uit dan we gewend zijn. Naast ieders gezondheid is het van groot belang dat we onderwijs kunnen blijven geven aan al onze leerlingen. School, ouders en leerlingen kunnen elkaar helpen door de richtlijnen goed op te volgen. Om u hierbij te helpen vindt u hier een beslisboom.

Klik hier voor meer informatie voor ouders via GGD Hart van Brabant