Positief getest... en dan

Stap 1: Melding aan school  

Ouder of medewerker meldt de positieve test altijd (bij voorkeur telefonisch) aan de directie. Mail: dir.regenboog@optimusonderwijs.nl Telefonisch: 06-14173422  

 

Stap 2: Melding aan de GGD  

De directie meldt elke besmetting aan de GGD. Zij vullen hiervoor een meldingsformulier in. De directie stemt met ouders af of er met een naam vd leerling gecommuniceerd kan worden.  

 

Stap 3a: Inventarisatie door school bij één (of eerste) besmetting in een groep  

 • Samen met ouder/medewerker wordt besproken of er binnen de besmettelijke periode op school nauwe contacten zijn geweest.  
 

Stap 3b: Inventarisatie door school bij meerdere besmettingen in een groep  

 • Zit de groep al in quarantaine dan zijn er geen extra stappen nodig.
 • De nieuwe persoon wordt gemeld bij de GGD via een online meldingsformulier.  
 

Stap 4: informeren ouders en andere betrokkenen van de groep  

 • Ouders van betreffende groep worden door middel van een bericht via Parro geïnformeerd als er een leerling/medewerker positief getest is. Vanuit privacy wordt dit alleen na akkoord van medewerkers en ouders met naam gedaan!
 • Ouders van betreffende groep ontvangen via ParnasSys een brief met onderstaande informatie: Bij een medewerker of leerling van uw kind uit groep … is COVID-19 vastgesteld.
 • Volgens protocol moet de hele groep thuis blijven.
 • Op dag 5 na het laatste contact kunt u uw kind laten testen in de GGD-teststraat (let op: dit is uw eigen keuze en niet verplicht). Bij een negatieve uitslag vanaf de 5e dag na contact mag uw kind naar school.
 • Wilt u uw kind niet laten testen dan blijft uw kind in totaal 10 dagen thuis na het laatste contact. Zie hiervoor stappenplan 2 testen of niet.
 • Ouders van andere groepen en medewerkers ontvangen via ParnasSys een algemene brief waarin een besmetting wordt gemeld.
 • School verstrekt geen gegevens (namen, adressen enz) aan andere instanties als bijvoorbeeld BSO. Ouders moeten de BSO zelf informeren over quarantaine.
 • School verstrekt geen namen/adressen enz aan de GGD voor bron- en contactonderzoek.  
 

Stap 5: overgang naar afstandsonderwijs

 • Dag 1 quarantaine: via Parro krijgt u van de leerkracht informatie over het online onderwijsprogramma dat verzorgd zal worden. De leerkracht laat weten hoe het afstandsonderwijs vorm krijgt. Dit kan per situatie anders zijn.
 • Dag 2 uiterlijk dag 3 quarantaine: start afstandsonderwijs.
 • Vanaf dag 6 t/m dag 10: leerlingen starten druppelsgewijs. Dit houdt in dat er dan deels afstands- en deels fysiek onderwijs zal zijn. Het afstandsonderwijs krijgt dan op dezelfde wijze vorm als bij kinderen die vanwege klachten thuis zijn. De kaders staan in de kwaliteitskaart afstandsonderwijs vanwege quarantaine. Zie website.
 • Ouders informeren de leerkracht via Parro de negatieve testuitslag wanneer hun kind weer mag komen.
 • Ouders kunnen via Parro vragen stellen aan de leerkracht.