Testen

Klachten en dan…testen of niet laten testen


U bent niet verplicht om uw kind te laten testen. Wij respecteren hierin ieders keus. Wel gaan wij ervan uit dat u, als u uw kind niet laat testen, de juiste procedure van RIVM doorloopt:

Heeft uw kind zware klachten en laat u het kind niet testen? Houd uw kind thuis. Huisgenoten en het zieke kind mogen pas uit quarantaine als het kind 24 uur klachtenvrij is en huisgenoten klachtenvrij zijn. Blijven de klachten mild aanwezig, dan mogen huisgenoten en het kind uit quarantaine 7 dagen na het ontstaan van de klachten.U neemt bij twijfel geen risico en checkt de beslisboom via de website van de school. (Decision Tree) Bij klachten, ook bij milde klachten blijft uw kind thuis. Bij koorts en benauwdheid van een gezinslid, blijven alle huisgenoten thuis.

U meldt Coronagerelateerde klachten van uw kind altijd aan de leerkracht. U geeft aan of u al dan niet gaat testen.
Uw kind heeft klachten die in alle opzichten wijzen op Corona, maar uw kind wordt niet getest. U gaat er dan zonder test vanuit dat er sprake kan zijn van een positieve test. Dat betekent: Houd uw kind thuis. Ook huisgenoten blijven thuis. Huisgenoten en het zieke kind mogen pas uit quarantaine als het kind 24 uur klachtenvrij is en huisgenoten klachtenvrij zijn. Blijven de klachten mild aanwezig, dan mogen huisgenoten en het kind uit quarantaine 7 dagen na het ontstaan van de klachten.

Uw kind heeft milde klachten als een snotneus (er is dus geen sprake is van keelpijn, of hoesten, of koorts of benauwdheid) en uw kind wordt niet getest. Uw kind blijft thuis en kan naar school nadat het 24 uur klachtenvrij is.
Uw kind heeft klachten en wordt getest. U volgt de procedure van de GGD. U informeert de leerkracht bij een negatieve test.

U informeert altijd de directeur bij een positieve test of bij Coronagerelateerde klachten als keelpijn, of hoesten, of koorts of benauwdheid. Het is juist dan cruciaal om samen af te stemmen wanneer een kind weer naar school kan. U neemt contact op met de directeur voordat de kinderen weer naar school komen.

Bij een positief geteste leerling of medewerker gaat altijd stappenplan 2 na positief geteste leerling/medewerker in werking.