Ons team


Unit 1-2: Ine van Boxtel, Susan Hoogenboom, Maaike Bergmans (niet op de foto), Vera Wolters, René Slegers,  Carolien Huvenaars, Denise van Schaijk (onderwijsassistent. Per 01-01-2021 uit dienst), Miranda Timmermans (niet op de foto) Anita Jacobs (vervangster van Miranda Timmermans) Ine van Boxtel wordt vervngen door Hanneke Beljaars.
Klik hier voor mailadressen


Unit 3-4: Mandy v.d. Linden, Sandra Spijkers, Jurian Langens, Jenny Willems en Lisette Piket
Klik hier voor mailadressen


Unit 5-6: Mirjam Wingens, Marielle Thissen (Per 18-01-2021 uit dienst), Yvonne v.d. Besselaar, Kay Lourenssen, Manou Spanjers. Marielle wordt vervangen door Marieke School.
Klik hier voor mailadressen


Unit 7-8: Ben de Jong, Elise Hendriks, Robin van Kraaij, Henk van Raaij, Martien van Herpen (per 1-9-2020 met pensioen)
Klik hier voor mailadressen


Onderwijsondersteuners: Therese van Kessel, Mirjam Wingens, Frans de Wit, Hilde van Eldonk, Patricia Paters, Ria Peters, Loes Boll, Anoeska v.d. Wielen (niet op de foto), Bram Verhoeven (niet op de foto)
Klik hier voor mailadressen

Klik hier op Groepsindeling 2020-2021

 

Wij zijn trots op onze lerende organisatie. Professionaliteit en ontwikkeling zijn onze sleutelwoorden. Niet alleen uw kind ontwikkelt zich, ook wij als team zijn volop in beweging om ons verder te bekwamen. Dit beschrijven wij uitgebreid in ons schoolplan.

 

Directeur

Hilde van Eldonk           

De directeur voert beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. Geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het financieel en personeelsmanagement.
 

Regisseur

Een regisseur is een leerkracht met een speciale expertise die als taak heeft de ambitieplannen te regisseren. De regisseur ondersteunt de directeur bij beleidsontwikkeling op specifieke deelterreinen, bereidt studiedagen en leerteams  voor, stemt onderwijsactiviteiten af in de leerteams, coacht en/of begeleidt individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenobservaties in het kader van de ambitieplannen.
 

Coördinator

Een coördinator is een leerkracht met een speciale expertise op taal of rekengebied. De coördinator heeft de taak het onderwijsplan taal of rekenen et taal  te regisseren. De regisseur ondersteunt de directeur bij beleidsontwikkeling op specifieke deelterreinen, en ondersteunt de regisseurs daar waar het binnen de ambitieplannen passend is. De coördinator bereidt waar nodig met de regisseurs studiedagen en leerteams voor, stemt onderwijsactiviteiten af in de leerteams, coacht en/of begeleidt individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenobservaties in het kader van de ambitieplannen.
 

Intern begeleider

Thérèse v. Kessel*          

De intern begeleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid, de ontwikkeling en coördinatie van het zorgbeleid en voert het uit. Coacht en begeleidt de leraren. Zij is verantwoordelijk voor professionalisering van het team op zorg gebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind. Stelt ontwikkelingsperspectieven (OPP) en handelingsplannen op voor een kind met ondersteuningsbehoefte. Deze plannen worden uitgevoerd tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep. De IB-er is plaatsvervangende leiding van de school bij afwezigheid van de directeur.
 

Zorgcoördinator

Loes Manders                 

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van de Ontwikkelingsperspectieven (OPP) en handelingsplannen voor een kind met een zorgarrangement. Voert deze plannen uit tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling, de coördinatie en de uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren op zorggebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind.
 

Administratie

Sandra Peters     
 

ICT’er

Bram Verhoeven 
         

Onderwijsassistente 

Frauke Lenders en Rianne van Grunsven

De onderwijsassistente verzorgen de instructie, ondersteuning en begeleiding aan kleine groepjes leerlingen, incidenteel aan individuele leerlingen. Het programma wordt onder begeleiding van de IB-er opgesteld en afgestemd.
 

Conciërge

Frans de Witt 
                           

Interieurverzorgster

Patricia Paters                       
Anoeska Theunissen   
 

Leerkrachten

Vervanging en werkdrukdagen in diverse groepen door Ria Peters en Bram Verhoeven.
 

Groep 1-2A

Rene Slegers
Bram Verhoeven
 

Groep 1-2B

Vera Wolters
Susan Hoogenboom 
 

Groep 1-2C

Carolien Huvenaars
Miranda Timmermans wordt vanwege ziekte vervangen door Anita Jacobs. 
 

Groep 1-2D

Maaike Bergmans
Ine van Boxtel
 

Groep 3A

Jenny Willems 
 

Groep 3B

Jurian Langens 
 

Groep 4A

Mandy v.d. Linden
Lisette Centen
 

Groep 4B

Sandra Spijkers 
 

Groep 5A

Yvonne v.d. Besselaar
 

Groep 5B

Marielle Thissen
Mirjam Wingens 
 

Groep 6A

Manou Spanjers
 

Groep 6B

Kay Lourenssen 
 

Groep 7A

Robin van Kraaij 
 

Groep 7B

Ben de Jong
 

Groep 8A

Henk van Raaij*
Bram Verhoeven
 

Groep 8B

Elise Hendriks
                               
*Interne contact persoon/vertrouwenspersoon