Opleidingsschool

Optimus P.O. is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. Momenteel werken 20 van de 41 Optimusscholen intensief samen met de HAN Pabobinnen het kader Samen OpleidenOp deze scholen worden studenten opgeleid en begeleid door schoolopleiders. Deze schoolopleiders zijn in dienst bij Optimus, zij begeleiden en beoordelen deze studenten. Hiervoor worden zij één dag per week vrij gemaakt. Optimus heeft de ambitie om in 2025 minimaal 30 opleidingsscholen te hebben.  

Ook De Regenboog is een opleidingsschool en beschikt over een eigen schoolopleider. De studenten zijn op een intensieve manier bij het onderwijs betrokken. Ze maken deel uit van het team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar.  

Daarnaast werkOptimus ook samen met de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de HAN en Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit verzorgt ook de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), waarmee Optimus P.O. tevens een convenant getekend heeft. 

Onze studenten worden opgeleid en begeleid door daarvoor getrainde mentoren en schoolopleiders.

 

Daarnaast werken we ook samen met Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de HAN en Radboud Universiteit Nijmegen. De laatste verzorgt ook de opleiding Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs (PWPO) waarmee we samenwerken. 

Ook bieden we BPV-plaatsen voor stagiaires van ROC-opleidingen Sector Zorg en Welzijn.

Voor studenten
Wat betekent dit voor jullie, studenten? Wij vinden het investeren in aankomende leerkrachten én collega’s belangrijk; voor scholen, voor het vak, voor de kinderen en voor de gehele maatschappij. Ambitieuze studenten zoeken vaak meer in een stage dan een gemiddelde basisschool kan bieden.

Op onze school word je op een intensieve manier bij onze school betrokken.

Wie zijn wij
De Regenboog is een reguliere basisschool. We werken met het TOM concept, wat we inzetten als integrale aanpak voor verandering en vernieuwing, voor alle terreinen van de school: de inzet van personeel, de organisatie van het onderwijs en de inrichting van de leeromgeving. We werken in een professioneel team van 32 leerkrachten en ondersteunend personeel om het beste onderwijs te realiseren voor zo’n 380 kinderen.

De inzichten die wij hebben op leren en van waaruit wij handelen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daaruit blijkt:
  • Je leert eerst kennis en daarna vaardigheden;
  • De leerkracht staat centraal;
  • Je leert je leven lang;
  • Iedereen leert nagenoeg op dezelfde manier.

Bij ons op school:

  • Krijg jij de aandacht en de zorg die je nodig hebt om te ontwikkelen;
  • Mag jij je jezelf zijn, voel je je thuis en mag je fouten maken;
  • Werken gemotiveerde leerkrachten en leerlingen die zich inzetten om met elkaar te leren;
  • Praten en werken wij op een professionele manier samen;
  • Speel, werk en leer jij in een uitdagende leeromgeving.

Ben je geïnteresseerd om dit prachtige vak van leerkracht bij ons te leren, neem dan gerust contact met ons op:

Contactpersoon: Hilde van Eldonk 0486 – 461365 I h.veldonk@optimusonderwijs.nl
Stagecoördinator: Yvonne vd Besselaar-Giesbers 0486 – 461365 I y.giesbers@optimusonderwijs.nl