Stichting Optimus

Optimus Primair Onderwijs
Onze school maakt deel uit van de stichting Optimus Primair Onderwijs.
Optimus omvat 39 basisscholen en 2 speciale basisscholen. De scholen staan in de gemeenten Grave, Cuijk, Landerd, Oss, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert. Binnen Optimus werken circa 650 medewerkers voor circa 6000 leerlingen. De omvang van de scholen varieert van 50 tot 500 leerlingen.

Het College van Bestuur bestaat uit Harrie van de Ven en Monique Donders. Het College is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Iedere Optimus-school heeft een eigen directeur. Een stafbureau ondersteunt de directeuren en het bestuur ten aanzien van de beleidsdomeinen Onderwijs, HRM, Facilitaire zaken en Financiën.

Optimus wil kinderen de beste kansen bieden om zich naar hun kunnen en talent te ontwikkelen. Daarbij is de kwaliteit van de medewerkers en van de organisatie doorslaggevend. Optimus investeert dan ook maximaal in de ontwikkeling van de medewerkers en in het lerend vermogen van de organisatie als totaal.

Kennisuitwisseling tussen de schoolteams en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de beroepspraktijk worden door Optimus gestimuleerd.

Klik op het logo voor meer informatie.