Hoogbegaafdheid

Passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen

In het koersplan Wereldonderwijs heeft Optimus helder haar visie op het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen verwoord: Voor hoogbegaafde leerlingen is een kwalitatief goed aanbod op onze scholen gerealiseerd, met daarnaast peercontact in de regio.

 

Dit betekent dat Optimus-scholen werken aan:

  • een aanbod voor (hoog)begaafde kinderen dat past bij hun onderwijsbehoeften, vormgegeven op drie niveaus: groepsniveau, schoolniveau en bovenschools/ regionaal niveau.
 

Daarvoor is nodig:

  • Professionalisering van leerkrachten op onze basisscholen, zodat zij de (hoog)begaafde kinderen in hun eigen groep kunnen signaleren, begeleiden en het onderwijsaanbod kunnen aanpassen.
  • Ondersteuning door specialist(en) Hoogbegaafdheid op de scholen op het gebied van professionalisering, beleid en onderwijsaanpassingen.
  • Een vorm van regelmatig peercontact, begeleid door een gespecialiseerde leerkracht/ specialist Hoogbegaafdheid.


Peergroep

In grote lijnen is de invulling voor hoogbegaafdheid in iedere regio gelijk. De concrete uitwerking is te vinden via de link onderaan. Iedere school en regio legt daarin eigen accenten. Er is in ieder geval:
  • Aanbod op de volgende niveaus: basisaanbod in de groep (groepsniveau); verrijking binnen de methode (groepsniveau); groepsoverstijgende verrijking (schoolniveau); bovenschoolse peergroep (regionaal niveau); voltijd HB-onderwijs (Leonardo – regionaal).
  • Een sterke verbinding tussen het aanbod in de peergroep en het aanbod in de reguliere groep (gebruik Google Classroom).
  • Ondersteuning op de scholen door leerkrachten van de peergroepen (specialisten Hoogbegaafdheid), gebaseerd op 75% peergroeptijd en 25 % schoolondersteuning.


klik hier voor de website

Klik hier Peergroep Reek/Schaijk voor meer over de peergroep.

Voor meer informatie over meer- en hoogbegaafdheid en de plusklassen verwijzen wij naar het Zorgplan 2019-2020.