Taalklas Landerd

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is er een vanuit Optimus, OOG en de gemeente Landerd een Taalklas in Den Omgang gevestigd. Deze is gericht op leerlingen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om deel te kunnen nemen aan het reguliere Nederlandstalige onderwijs. De Taalklas maakt geen integraal deel uit van Den Omgang en functioneert zelfstandig in het gebouw van Den Omgang.

In deze Taalklas krijgen leerlingen uit de hele gemeente Landerd onderwijs. Dit onderwijs is er vooral op gericht om deze leerlingen de Nederlandse taal eigen te maken, zodat zij zo snel mogelijk door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs. Vijf dagen in de week komen leerlingen uit Reek, Zeeland, Oventje en Schaijk die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen (NT-2 leerlingen) hier om in snel tempo de taal te leren. Het doel is dat deze kinderen zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar een reguliere klas op één van de scholen in de gemeente Landerd (thuisschool). 
De Taalklas biedt plaats aan ongeveer 18 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Jorien van der Leest (leerkracht), Nikkie Meijers (onderwijsassistent) en Petra Tiellemans (onderwijsassistent) verzorgen het onderwijs aan deze leerlingen.  

Voor meer informatie over de Taalklas kunt u terecht op de website. U kunt ook contact opnemen met de directeur van De Taalklas: 

Jeroen van Erp I Directeur Taalklas
Bossestraat 8B 5374 HT Schaijk
T:0486-461283 I M:0627245724
dir.denomgang@optimusonderwijs